News

NEU • neue Komponente: Nvidia GTX1060 3GB MSI Gaming X (03.11.2016)

Erlaubt in folgenden Konfigurationen:

  • AKINO® S-590
  • AKINO® CAD-590S
  • AKINO® Xeon E5
  • AKINO® G-860
  • AKINO® Dual E5
  • AKINO® S-860
  • AKINO® G-590

Referenzen